รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่


Search Your CoursesSite News

รูปภาพของAdmin : Teach For Samsen
รางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2561
โดย Admin : Teach For Samsen - พุธ, 6 กุมภาพันธ์ 2019, 8:52AM
 

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  ได้รับคัดเลือก  "หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม"  จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี  2561  ด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital For Learning)  เหรียญทองระดับภูมิภาค  และเหรียญเงินระดับประเทศ  http://www.moe.go.th


 
รูปภาพของAdmin : Teach For Samsen
ค่ายโอลิมปิกวิชาดาราศาสตร์ ประจำปี 2561
โดย Admin : Teach For Samsen - เสาร์, 27 ตุลาคม 2018, 11:07PM
 

ค่ายโอลิมปิกวิชาดาราศาสตร์ ค่าย 1/2561  ติดตามความเคลื่อนไหว  กิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ของศูนย์ สอวน.วิชาดาราศาสตร์  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  https://www.facebook.com/samsenplanetarium


 
รูปภาพของAdmin : Teach For Samsen
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
โดย Admin : Teach For Samsen - เสาร์, 27 ตุลาคม 2018, 11:06PM
 

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ประกาศพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) http://www.moe.go.th/websm/2018/4/382.html


 
รูปภาพของAdmin : Teach For Samsen
สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (obectv.tv)
โดย Admin : Teach For Samsen - เสาร์, 27 ตุลาคม 2018, 11:06PM
 

ติดตามรับชมสื่อการเรียนการสอนที่มีสาระและมีคุณภาพ พร้อมทั้งติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล หรือประเด็นการประชุมที่สำคัญ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obectv.tv/index.html


 
รูปภาพของAdmin : Teach For Samsen
การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
โดย Admin : Teach For Samsen - เสาร์, 27 ตุลาคม 2018, 11:00PM
 

ทบทวนเนื้อหาที่สำคัญพอประมาณและก็ดื่มวีต้าแล้วไปนอนซะแล้วก็รีบนอน ไม่ควรจะอ่านหนังสือดึกเกินไป เพราะจำทำให้เราง่วงตอนสอบ สมองล้าทำให้คิดอะไรช้า แต่หลายคนระวังตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ 

 
รูปภาพของAdmin : Teach For Samsen
10 เทคนิคเรียนให้เป็นคนเรียนเก่ง
โดย Admin : Teach For Samsen - เสาร์, 16 กันยายน 2017, 2:01PM
 

หลายคนคงเคยเจอกับปัญหา เรียนตก เรียนไม่เก่ง หัวไม่ดี กันมาทั้งนั้น แต่!เราจะมีวิธีแก้ไขมันยังไง ทำให้เราเป็นคนเรียนดี เรียนเก่งได้นั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย หากเพื่อนๆ มีความตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จจริงๆ  
รูปภาพของAdmin : Teach For Samsen
มาแล้ว! ‘TCAS’ ระบบการคัดเลือกแบบใหม่
โดย Admin : Teach For Samsen - เสาร์, 16 กันยายน 2017, 2:00PM
 

สำหรับชื่อระบบใหม่ที่แท้จริง คือ TCAS โดยย่อมาจาก Thai University Central Admission System ไม่ใช่เอ็นทรานซ์ 4.0 เหมือนที่มีคนเคยเรียกกันนะ โดยจะเริ่มใช้ระบบใหม่นี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไปโดยน้ http://TCAS61.cupt.net ตั้งแต่ 2 มิถุนายนเป็นต้นไป
 
รูปภาพของAdmin : Teach For Samsen
ประโยชน์ของ e-Learning
โดย Admin : Teach For Samsen - เสาร์, 16 กันยายน 2017, 1:58PM
 

ผู้เรียนสามารถเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ โดยจำเป็นต้องไปโรงเรียน หรือที่ทำงาน รวมทั้งไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องประจำก็ได้ ซึ่งเป็นการประหยัดเวลามาก