Site News

รางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2561

 
Picture of Admin : Teach For Samsen
รางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2561
by Admin : Teach For Samsen - Wednesday, 6 February 2019, 8:52 AM
 

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  ได้รับคัดเลือก  "หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม"  จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี  2561  ด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital For Learning)  เหรียญทองระดับภูมิภาค  และเหรียญเงินระดับประเทศ  http://www.moe.go.th